امروزه پله گرد و پله پیچ نیازمند دکوراسیون خاصی می باشند. ممکن است هر کسی دکوراسیون خاص خود را طلب کند. نرده شیشه ای از آن دسته نرده هایی است که جلوه مدرن و زیبایی به پله گرد و پله پیچ شما می دهد ولی قیمت بالای نرده شیشه گرد باعث شده است کمتر مورد استفاده قرار بگیرد. قیمت بالای خم کردن شیشه و اتصالات گران و هزینه نصب بالا باعث شده است قیمت این مدل نرده بالا باشد. در این مدل نرده از شیشه های سکوریت و یا لمینیت استفاده می شود. 

توجه داشته باشید اگر نرده شیشه ای در دکوراسیون نهایی شما مد نظر است حتما با شرکتی قرارداد پله خود را امضا کنید که مسئولیت اجرای نرده شیشه ای را قبول کند. شرکتهایی می توانند نرده شیشه ای روی پله گرد نصب کنند که شعاع داخلی و بیرونی پله را از ابتدای پله تا انتهای پله یکسان بسازند. اکر نورد ورق پله منظم نباشد و شعاع دور داخلی و بیرونی رعایت نشده باشد نصب نرده شیشه ای تقریبا غیر ممکن است. 

اگر از شیشه های سکوریت و لمینیت شده استفاده نکنید خطرات زیادی هنگام شکستن شیشه های نرده در کمین شماست. خطراتی گاه جبران ناپذیر که زندگی کسانی که زیر پله در حال رفت و آمد می باشند را به خطر می اندازد. 

هندریل چوبی روی شیشه هم از لحاظ زیبایی و هم از لحاظ فنی باید مورد استفاده قرار گیرد. زیرا هنگام بالا و پایین رفتت از پله ها دستهای خود را روی هندریل چوبی گرفته و به راحتی حرکت می کنیم.