یکی از مهمترین مسائل مورد توجه در زیبایی پله گرد و پله پیچ رنگ آمیزی سازه فلزی می باشد. بعضی مواقع کارفرما به دلیل صرفه جویی در هزینه ها به رنگ امیزی سازه فلزی پله گرد توجهی ندارد. 

اکثر مواقع این وظیفه خطیر به نقاش دیوارهای ساختمان سپرده می شود ولی نقاشهای داخلی به دلیل اینکه تبحر کافی برای کار با بتونه سنگی ندارند رنگ امیزی پله گرد به مشکلات عدیده ای بر می خورد. 
سازه فلزی پله گرد باید با بتونه سنگی زیرسازی شود و با رنگ اتومبیلی رنگ آمیزی شود. نقاش سازه باید تبحر رنگ آمیزی فلز را داشته باشد. وقتی ورقهای فلزی پله گرد نورد شده و در کنار یکدیگر قرار می گیرند، منظره زشتی از جوشکاری دیده می شود که فقط و فقط با بتونه سنگی توسط نقاش ماهر اجرا می گردد. 

برای دیدن کارهای زیبا و به روز به سایت زیر مراجعه کنید

www.barmanstep.com